АГРИЯ 1050+

АГРИЯ 1050+

Производител:АГРИЯ АД
Модел: Инсектицид
Наличност В наличност

АГРИЯ 1050+ е високоефективен комбиниран инсектицид с контактно, стомашно, фумигиращо и репелентно действие, ефикасен срещу широк кръг неприятели по картофи, пшеница и тютюн.
ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 
088 477 2005

АГРИЯ 1050+ е високоефективен комбиниран инсектицид с контактно, стомашно, фумигиращо и репелентно действие, ефикасен срещу широк кръг неприятели по картофи, пшеница и тютюн. 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л циперметрин и 480 г/л хлорпирифосетил под формата на емулсионен концентрат.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Вредител

Доза

Карантинен срок

Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides)

70 мл/дка

28 дни

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

50 мл/дка 

28 дни

Тютюнев трипс по тютюн (Thrips tabaci)

70 мл/дка

28 дни


НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква "нок даун" ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт. Активното вещество хлорпирифосетил, което спада към групата на органофосфорните съединения, прониква в тъканите на растенията, където запазва своята биологична активност около 20 дни. 

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА: 
При внасяне на продукта с наземна техника е необходимо да се използва по- голямо количество работен разтвор на декар. За постигане на максимален ефект от третирането растителните части трябва да се обливат добре. АГРИЯ 1050+ може да се прилага и с авиотехника. 
При използване на техника за пръскане с разход на работен разтвор под 100 л/дка е необходимо дозата да се приложи на декар. 
Да не се използва по време на активен цъфтеж!
Преди започване на работа е необходимо да бъдат уведомени пчеларите в района.


ПРЕДИМСТВА: 
• Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали.
• Комбинацията от две съставки – пиретроид и органофосфорно съединение, прави продукта изключително ефективен и икономически много изгоден за ползване.
• АГРИЯ 1050+ се смесва безпроблемно с хербицидите Дикопур Ф, Корида 75 ВДГ, Пасифик СЛ и Торнадо 5 ЕК; с фунгицидите Топ плюс 70 ВП, Купросейт Голд М, Купроцин Супер М, Манкозеб 80 ВП АГРИЯ, както и с органичните торове от сериите Текамин и Текнокел.