МАРКЕСА  CL

Селекционно постижение в CL технологията
Маркеса CL e средно късен хибрид с отличен начален старт.

Растенията са здрави,добре облистени с големи листа.Посевът е изравнен.Този хибрид притежава висок компенсационен потенциал при засушаване,изключителен потенциал за добив при условията на Северна България.

КОНТАКТИ:
ул."Борис Шивачев"14,офис 3
Плевен 2800
България

Тел.: +359 64 / 804 988
Факс: +359 64 / 804 990