СИЛВЕТ ГОЛД

СИЛВЕТ ГОЛД

Производител:UPL
Модел: омокрител
Наличност В наличност
НЕ-ЙОНЕН УНИВЕРСАЛЕН ОРГАНОСИЛИКОНОВ СУПЕРОМОКРИТЕЛ ЗА ПЕСТИЦИДИ И ЛИСТНИ ТОРОВЕ
Силвет Голд е омокрител от ново поколение. Той принадлежи към групата органосиликони, известна като „суперомокрители“. Силвет Голд понижава повърхностното напрежение на водните разтвори до много по-ниски нива от традиционните и конвенционални омокрители.


ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 02 9434 761

НЕ-ЙОНЕН УНИВЕРСАЛЕН ОРГАНОСИЛИКОНОВ СУПЕРОМОКРИТЕЛ ЗА ПЕСТИЦИДИ И ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Силвет Голд е омокрител от ново поколение. Той принадлежи към групата органосиликони, известна като „суперомокрители“. Силвет Голд понижава повърхностното напрежение на водните разтвори до много по-ниски нива от традиционните и конвенционални омокрители. Резултатът е че този „суперомокрител“ осигурява значително по-добро обтичане на изпръскания разтвор върху третираните повърхности на растенията.

Силвет Голд повишава разтичането на употребения разтвор, което помага за пренасяне на пестицидите до морфологично сложни и поради това трудни за достигане части на растенията.
ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ПРОДУКТА

Силвет Голд не е формулиран продукт; той е получен чрез реакция между два компонента и поради това е 100% повърхностно активно вещество. Употребата на Силвет Голд не увеличава пенообразуването на разтворите така характерно при работа с препарати за растителна защита или омокрители. При съхранение Силвет Голд не замръзва и не променя качествата си дори и при минусови температури от -30С.
ОТГОВОРИ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ

Мога ли да намаля количеството работен разтвор на декар като добавя Силвет Голд към разтвора за пръскане?

Да. Силвет Голд е суперомокрител, който изисква намаляване на количествотоработен разтвор. Това е резултат от отличните му омокрящи свойства, които позволяват ефективно покриване на цялата растителна повърхност с по-малко количество разтвор. Задължително е де се избягват големи обеми вода, защото поради уникалните свойства на Силвет Голд изпръсканият разтвор ще се стече от растенията и е възможно да изгубите част от препарата. Препоръчаните количества разтвор и концентрации/дози на Силвет Голд, които са дадени в таблиците за приложенията при отделните култури, са ориентировъчни и трябва да се уточнят според конкретната ситуация – тип на дюзите, височина на растенията, плътност на листната маса и др. Основната цел е да се получи добро покритие, но да се избегне стичането при прекомерно голямо количество разтвор. Намаленият разход на разтвор може значително да повиши ефективността на използване на растително-защитната техника.

Мога ли да намаля регистрираните за употреба дози на пестицидите, като добавям Силвет Голд в резервоарната смес?

Не. Не препоръчваме да прилагате по-ниски дози от регистрираните.

Има ли риск от повишена фитотоксичност при разтвори със Силвет Голд?

Не е наблюдаван повишен риск от фитотоксичност. Ние не препоръчваме използването на сложни смеси от много пестициди, с добавка на листни торове. Силвет Голд ще помогне за разливането на изпръскания разтвор в равномерен слой. Той може дори да понижи риска от фототоксичност за третираните растения, която се наблюдава понякога при обичайните разтвори за пръскане, ако не се получи равномерно покритие на листната повърхност и разтворът изсъхне на “шарки” в които има по-висока концентрация напродукта. Препоръчваме на потребителя, изпълнителя или консултанта, за да спазят добрата земеделска практика, преди да използват Силвет Голд за каквото и да било приложение в земеделието, да имат придобит опит или да направят тестове за фитотоксичност върху културата, която ще се третира.

Може ли Силвет Голд да повреди восъчния налеп на растенията?

Не. Силвет Голд не е разтворител. Наблюдаваната промяна в цвета (обикновено потъмняване) се дължи на омокрянето и равномерното покритие на третираните растения с изпръскания разтвор и пречупване на светлината.

Може ли Силвет Голд да повиши ефективността на пестицидите към които е добавен?

Да. Може да се постигне по-висока ефикасност, особено при култури с дебел восъчен налеп (рапица, зеле и др.) или когато е необходимо да се борим с цял комплекс от патогени/вредители, в морфологично трудни за достигане части на растенията – например класовете при борба с фузариози по зърнените култури. Подобряване на действието е наблюдавано и при хербицидите – особено като последействие – за борба с вторичната вълна от плевели.

Каква е разликата между Силвет Голд другите стандартни прилепители?

Той понижава повърхностното напрежение на готовите разтворите за употреба до много по-ниски нива от другите прилепители. В резултат на това Силвет Голд осигурява значително по-добро разтичане на изпръскания разтвор, по-добро омокряне и по-добро покритие на третираните растения.