НЕО СТОП ДП

НЕО СТОП ДП

Производител:UPL
Модел: растежен регулатор
Наличност Не е наличен

НЕ Е НАЛИЧЕН Растежен регулатор срещу покълване на картофи при съхранение

Нео стоп ДП е специфичен растежен регулатор при картофи за консумация и производство на нишесте.

ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 02 9434 761

Растежен регулатор срещу покълване на картофи при съхранение

  Нео стоп ДП е специфичен растежен регулатор при картофи за консумация и производство на нишесте.

 

  В България продуктът е регистриран срещу покълване на клубените на картофи по време на съхранение.

 • Норма на приложение: 1.0-1.5 кг за 1000 кг клубени

Активно вещество

  хлорпрофам 10 г/кг

вид на формулацията

  прах за прашене (ДП)

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ

  При картофи за консумация и производство на нишесте, срещу покълване на клубените по време на съхранение в доза: 1.0 – 1.5 кг/1000 кг клубени

ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Дозата на приложение е в зависимост от условията на съхранение, включително температурата и периода на съхранение. Напрашването на клубените се извършва на слоеве, така че да се осигури равномерно разпределение на продукта.
 • При съхранение на клубените за по-кратък период: до 6 месеца (при температура 5°С), се прилага по-ниска доза. При съхранение за по-дълъг период: над 6 месеца (при температура 8-10°С), се прилага по-висока доза.
 • Клубените, върху които ще се прилага Нео стоп, трябва да са зрели, сухи и почистени от почва.
 • Болнитe и повредени клубени да се отстранят предварително.
 • Продуктът се прилага при сортове картофи с твърда кора. При сортове с тънка кора може да се получи прегаряне на кората.
 • Да не се съхраняват в един и същ склад картофи за консумация, третирани с Нео стоп, и клубени предназначени за посадъчен материал.
 • Посадъчния материал да не се съхранява в склад, в който преди това е прилаган Нео стоп.

карантинен срок

24 часа

категория на употреба

I – ва професионална

ВНИМАНИЕ!

При приложение на продукта да се носи защитно облекло: гащеризон, гумени (нитрилни) ръкавици и респираторна маска. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.