ХИКС-ЧEЙНДЖ

ХИКС-ЧEЙНДЖ

Производител:UPL
Модел: раегент за твърда вода
Наличност В наличност

Хикс-чейндж е средство за омекотяване на водата, а не подобрител за пестициди, и не се класифицира като пестицид.


ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 02 9434 761

Хикс-чейндж е средство за омекотяване на водата, а не подобрител за пестициди, и не се класифицира като пестицид.

ФУНКЦИЯ

Водата, ползвана съвместно с продуктите за растителна защита не винаги е инертна. В нея може да има разтворени соли на калций, магнезий, желязо, олово и цинк, които фиксират активното вещество на продуктите за растителна защита и листните торове и го дезактивират. Такава вода се нарича „твърда“ и употребата и води до постоянна и необратима деградация на редица продукти за растителна защита и листни торове. Хикс-чейндж е средство за омекотяване на водата, а не подобрител за пестициди, и не се класифицира като пестицид. Хикс-чейндж може да се използва само в разтвори на пестициди и (или) листни торове при всички земеделски и горски култури. Хикс-чейндж омекотява твърдата вода като напълно деактивира съдържащите се в нея вредни метали. Хикс-чейндж подкислява водата приблизително до рН 5, като предотвратява алкална хидролиза. Съдържа „вграден” омокрител и антипенител.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Хикс-чейндж може да се добавя към всички резервоарни смеси на пестициди и(или) листни торове, които имат нужда от реагент подобрител на рН.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Патентована смес от реагенти за третиране на вода, подксиселяващи реагенти, pH буфери, овлажнител и антипенител.

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА

Суспензионен концентрат.
Съдържаща амониев пропионат.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте Хикс-чейндж в затворени оригинални опаковки в заключено, сухо и добре проветрявано помещение, далеч от деца, отделно от хранителни продукти и фуражи. Не допускайте замръзване, пожар и пряка слънчева светлина.

ПРЕПОРЪЧАНИ УПОТРЕБИ И ДОЗИ

Всеки може при желание за минути сам да провери твърдостта на водата от водоизточниците които употребява. За целта се прави експрес тест с индикаторни ленти намокрени с вода. (Обърнете се към доставчика). Хикс-чейндж се използва само в разтвори на пестициди и (или) листни торове при земеделски и горски култури, когато е необходимо омекотяване или корекция на рН на водата.
Максимална концентрация: 0,25% разтвор за пръскане
Нормална доза на приложение: 0,2% до 0,25% в получения обем вода
Примерни дози Хикс-чейндж в концентрация до 0,25% в получения обем вода:

Обем вода Необходимо количество за 0,25% разтвор на Хикс-чейндж
10 литра/дка 25 мл
20 литра/дка 50 мл

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Разклатете опаковката интензивно преди употреба. Напълнете до половина резервоара и започнете бъркане. Необходимото количество Хикс-чейндж се излива в наполовина пълен резервоар с вода. След това се добавя пестицид и (или) листен тор според указанията на пестицида. Резервоарът се допълва при непрекъснато разбъркване на разтвора. Продължавайте бъркането и по време на пръскането.

УПОТРЕБА

Хикс-чейндж се препоръчва при следните групи продукти:

  • Всички разрешени формулации на глифозат
  • Дим-хербициди (напр. Тралкоксидим, сетоксидим, клетодим, тепралоксидим, клефоксидим, циклоксидим и др)
  • Всички приложения на сулфонилуреи
  • Всички органофосфорни инсектициди и пиретроиди (напр. диметоат, циперметрин, хлорпирифос и т.н.)
  • Солеви формулации на фенокси-хербициди (напр. 2,4-Д, МЦПА, МЦПП и др.) За специфични препоръки се обърнете към De Sangosse Ltd. или неговите дистрибутори