Течен азотен тор (UAN) 32,0 % N

Течен азотен тор (UAN) 32,0 % N

Производител:Агрополихим
Модел: Течен азотен тор (UAN) 32,0 % N
Наличност В наличност

Съдържание/Активно в-во в % :
32,0 % N
Карбамид - мин. 34,5 ±1%
Амониев нитрат - мин. 45,7 ±1%

Разфасовки:
Малки количества – туба 10 л

Големи количества:
-    Собствени съдове
-    Отдаване на гъвкави резервоари

Приложение:
Пшеница:
-    Преди или след сеитба – 15л/дка - концентрат
-    Братене– 5л/дка UAN + 5л/дка вода
-    1-во подхранване – нач. до средата на март – 15 л/дка UAN + 15 л/дка вода
-    2-ро подхранване –нач. до средата на април – 10л/дка UAN + 10л/дка вода
-    Флагов лист-изкласяване (месец май)  – 5л/дка UAN + 10-15 л/дка вода
Рапица:
-    Преди или след сеитба– 10 л/дка - концентрат
-    1-во подхранване - от началото до средата на месец март – 10л/дка UAN + 10л/дка вода
-    2-ро подхранване - от началото до средата на месец април – 10л/дка UAN + 10л/дка вода
-   
Царевица:
-    Преди сеитба или след сеитба (със запечатка)  – 20л/дка - концентрат
-    1-во подхранване – с окопаването (апликатор или влачещи маркучи в междуредието) – 15л/дка - концентрат
-    2-роподхранване– с окопаването
(апликатор или влачещи маркучи в междуредието).
При невъзможност за двукратно влизане, количеството може да се внесе наведнъж – 30 л/дка концентрат.

Слънчоглед:
-    Преди сеитба или след сеитба (със запечатка) – 15л/дка концентрат
-    Вегетативно подхранване - с окопаването (апликатор или влачещи маркучи в междуредието) – 15 л/дка – концентрат

Зеленчуковите култури:
-    Предсеитбено/предпосадъчно – определя се в зависимост от необходимото количество активно вещество и варира около 10 л/дка - концентрат
-    Вегетативно подхранване: внася на 3-4 пъти,като количеството варира между 10-15л/дка, разпределени по поливки вода в съотношение минимум 1(УАН) :2 (вода).
Лози:
Количеството азот необходимо за цялата вегетация се разпределя в 2подхранвания с течен азотен тор УНА, като количеството е между 10-20л/дка в зависимост от натоварването на лозите и специфичните им изисквания по отношение на хранителните елементи.
Овощни видове:
Подхранване - пролетта с поливките – 3 внасяния по 5л/дка и лятото (началото до средата на юни) - 3 внасяния по 5 л/дка (с поливки).

КОНТАКТИ:
Девня 9160 Индустриална зона

Търговски отдел :
Телефон: +359 889 531 496 – Захари Попов – Специалист продажби, Афер България ЕООД
E-mail: sales@agropolychim.bg

Отдел „Агрохимия и почвознание“
Моб.: +359 882 465 258 – Йордан Илиев - Ръководител отдел “Aгрохимия и почвознание“, Афер България
+359 888 490 119 – Теодора Димитрова – Агроном
+359 889 966 140 – Мария Колева – Агроном
E-mail: agronomist@agropolychim.bg

Съдържание/Активно в-во в % :
32,0 % N
Карбамид - мин. 34,5 ±1%
Амониев нитрат - мин. 45,7 ±1%

Разфасовки:
Малки количества – туба 10 л

Големи количества:
-    Собствени съдове
-    Отдаване на гъвкави резервоари

Приложение:
Пшеница:
-    Преди или след сеитба – 15л/дка - концентрат
-    Братене– 5л/дка UAN + 5л/дка вода
-    1-во подхранване – нач. до средата на март – 15 л/дка UAN + 15 л/дка вода
-    2-ро подхранване –нач. до средата на април – 10л/дка UAN + 10л/дка вода
-    Флагов лист-изкласяване (месец май)  – 5л/дка UAN + 10-15 л/дка вода
Рапица:
-    Преди или след сеитба– 10 л/дка - концентрат
-    1-во подхранване - от началото до средата на месец март – 10л/дка UAN + 10л/дка вода
-    2-ро подхранване - от началото до средата на месец април – 10л/дка UAN + 10л/дка вода
-   
Царевица:
-    Преди сеитба или след сеитба (със запечатка)  – 20л/дка - концентрат
-    1-во подхранване – с окопаването (апликатор или влачещи маркучи в междуредието) – 15л/дка - концентрат
-    2-роподхранване– с окопаването
(апликатор или влачещи маркучи в междуредието).
При невъзможност за двукратно влизане, количеството може да се внесе наведнъж – 30 л/дка концентрат.

Слънчоглед:
-    Преди сеитба или след сеитба (със запечатка) – 15л/дка концентрат
-    Вегетативно подхранване - с окопаването (апликатор или влачещи маркучи в междуредието) – 15 л/дка – концентрат

Зеленчуковите култури:
-    Предсеитбено/предпосадъчно – определя се в зависимост от необходимото количество активно вещество и варира около 10 л/дка - концентрат
-    Вегетативно подхранване: внася на 3-4 пъти,като количеството варира между 10-15л/дка, разпределени по поливки вода в съотношение минимум 1(УАН) :2 (вода).
Лози:
Количеството азот необходимо за цялата вегетация се разпределя в 2подхранвания с течен азотен тор УНА, като количеството е между 10-20л/дка в зависимост от натоварването на лозите и специфичните им изисквания по отношение на хранителните елементи.
Овощни видове:
Подхранване - пролетта с поливките – 3 внасяния по 5л/дка и лятото (началото до средата на юни) - 3 внасяния по 5 л/дка (с поливки).

КОНТАКТИ:
Девня 9160 Индустриална зона

Търговски отдел :
Телефон: +359 889 531 496 – Захари Попов – Специалист продажби, Афер България ЕООД
E-mail: sales@agropolychim.bg

Отдел „Агрохимия и почвознание“
Моб.: +359 882 465 258 – Йордан Илиев - Ръководител отдел “Aгрохимия и почвознание“, Афер България
+359 888 490 119 – Теодора Димитрова – Агроном
+359 889 966 140 – Мария Колева – Агроном
E-mail: agronomist@agropolychim.bg