СМЕРЧ 24 ЕК

СМЕРЧ 24 ЕК

Модел: Хербицид
Наличност В наличност

Описание

Почвен и листен селективен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:240 г/ лОксифлуорфен КАРАНТИНЕН СРОК: 4...

Почвен и листен селективен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:240 г/ лОксифлуорфен

КАРАНТИНЕН СРОК: 45 дни

ФОРМУЛАЦИЯ: Емулсионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

Пълен контрол на широк спектър икономически важни плевели

Продължително последействие, защитаващо културните растения почти до края на вегетацията им.

Почвените свойства не влияят съществено върху хербицидното действие на Смерч 24 ЕК.

Паднал дъжд засилва действието на продукта.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Като почвен хербицид Смерч 24 ЕК образува филм върху почвената повърхност и унищожава плевелите още при тяхното поникване.

Продукта действа, като нарушава процеса на фотосинтеза на плевелите, поради, което за ефективното му действие е необходима светлина.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

При слънчоглед на по леки почви да се прилага в по- ниската доза.

По- високата доза да се използва при по- тежки почви и висока плътност на плевелите.

В зависимост от климатичните условия последействието на Смерч 24 ЕК  е до 5- 6 месеца.

Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.

Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.