Текамин Флауър

Текамин Флауър

Производител:АГРИЯ АД
Модел: Течен тор
Наличност В наличност

Текамин Флауър се препоръчва за всички земеделски култури за подобряване на цъфтежа и стимулиране образуването на завръз при: зеленчуци, овощни, лозя, тиквови, ягодоплодни култури и в семепроизводствените посеви.

ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 088 477 2005Текамин Флауър се препоръчва за всички земеделски култури за подобряване на цъфтежа и стимулиране образуването на завръз при: зеленчуци, овощни, лозя, тиквови, ягодоплодни култури и в семепроизводствените посеви.

Начин на употреба:
Успешно може да се включи във всички програми за торене.
Листно приложение:
0,2% - 0,3% (200-300 мл /100 л вода).
Текамин Флауър е биостимулант, специално разработен за подобряване на цъфтежа и образуването на завръз, намалявайки следцъфтежното окапване на плодовете. Уникалната комбинация от макро - елементи и микро - елементи е така подбрана, че да осигури изхранването на завръза в най критичните фази от развитието.
Екстрактът от морски водорасли съдържа естествени фитохормони - ауксини и цитокинини, стимулиращи развитието на кореновата система и вегетативния растеж, и полизахариди - бързо усвоим източник на достъпна енергия за нуждите на растението и почвената микрофлора.
Предимства
Гарантира опрашването и цъфтежа;
Стимулира образуването на завръз;
Повишава фертилността на полена;
Намалява следцъфтежното окапване на цветовете;
Гарантирано предотвратява изресяването при лозята.
Гарантирано съдържание:
Екстракт от морски водорасли 4,0 % 51 гр/л Свободни аминокиселини “L” 3,0 % 38 гр/л Общ азот (N) 3,0 % 38 гр/л Общ фосфор (Р205) 10,0% 127 гр/л Бор (В) 1,0 % 13 гр/л Молибден (Мо) 0,5 % 6,5 гр/л рн 1,5 2,0

Продукти за растителна защита
Техническа характеристика листен продукт

 Текамин Флауър

ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 088 477 2005