СИАПТОН

СИАПТОН

Производител:UPL
Модел: биостимулант
Наличност В наличност

СПЕЦИАЛИЗИРАН БИОТОР НА ОСНОВАТА НА ЕСТЕСТВЕНИ ХИДРОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ

УНИВЕРСАЛЕН ОРГАНИЧЕН ТЕЧЕН ТОР И БИОСТИМУЛАНТ ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ  ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 02 9434 761

СПЕЦИАЛИЗИРАН БИОТОР НА ОСНОВАТА НА ЕСТЕСТВЕНИ ХИДРОЛИЗИРАНИ ПРОТЕИНИ

 • Повишава добива и качеството на продукцията
 • При стресови ситуации активира защитните сили на растението и намалява загубите

УНИВЕРСАЛЕН ОРГАНИЧЕН ТЕЧЕН ТОР И БИОСТИМУЛАНТ ЗА ЛИСТНО И ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ

Някои данни за повишаване на добивите от извеждани производствени опити в различни реални агроклиматични и почвени условия на Европа, Африка, Азия и Америка.

 • Пшеница до + 15% , при твърдата пшеница протеини до +11.2% ; глутен до +12,4%.
 • Ориз до + 23%
 • Слънчоглед до + 19%
 • Сорго до + 10%
 • Бобови до + 29%
 • Памук до + 48%
 • Карфиол до + 85%
 • Главесто зеле до + 50%
 • Листни зеленчуци (праз) до + 35%
 • Домат до + 42%
 • Патладжан до + 38%
 • Пипер до + 16%
 • Картоф до + 14%
 • Формиране на повече рязан цвят при роза, карамфил и орхидея
 • Формиране на кичести храсти при декоративните видове

Употребата на Сиаптон намалява загубите на продукция причинена от:

 • Суша или преувлажняване (неправилен воден режим)
 • Екстремно високи температури
 • Измръзване от слани и възвратни пролетни студове
 • Градушки
 • Повреди от неприятели
 • Неправилна употреба на пестициди
 • Изресяване (милерандаж)
 • Алтернативно плододаване (при стари овощни градини) и др.

УСКОРЯВА ФОРМИРАНЕТО НА АМИНОКИСЕЛИНИ

 • Сиаптон засилва действието на ензима Никотинамиддинуклеотид-глутаматдехидрогеназа (НАД-ГДХ).
 • Това води до бързо усвояване на амониевия азот (Аам) от почвата и образуването на азотно-глутаминови киселинни комплекси в растението: Аам + Гк-на = А – Гкомплекс
 • От А-Гкомплексите организма си формира всички необходими незаменими аминокиселини:

УСКОРЯВА УСВОЯВАНЕТО НА НИТРИТНИЯ АЗОТ ОТ ПОЧВАТА

 • Сиаптон засилва действието на ензима нитрат-редуктаза (НР)
 • Това води до засилено преобразуване от растението на наличните почвени нитритни форми на азот (Ани) в лесноусвояеми амониеви форми на азот (Аам):

ГЕННА АКТИВНОСТ

 • Сиаптон активира гените (ПР1, ПДХ, ГСТФ7, КИН2) отговарящи за защитните сили на растението срещу абиотичните фактори на околната среда,. Това повишава много устойчивостта и бързото възтановяване на организма.

ДРУГИ ПРЕДИМСТВА

 • Сиаптон работи както по време на стрес, така и при нормални условия.
 • Сиаптон служи за източник на сяра, азот и незаменими аминокиселини при растенията.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Листно : 150-250 мл/дка с необходимото количество вода за да се получи добро и равномерно покритие на третираната повърхност.
Почвено : 300-500 мл/дка ( до 1 л/дка). По-ниската доза предполага по-честа употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ

Двукратно (до трикратно) в интервал от 10 – 20 дни.

ВРЕМЕ ЗА ВНАСЯНЕ

 • Житни в т.ч. ориз, просо, сорго– двукратно по 150 мл/дка: (1) във 2-3 лист и (2) предцъфтежно.
 • Слънчоглед – еднократно 250 мл/дка в начало формиране на питата: (BBCH – 51).
 • Разсадни култури – първо внасяне 7-10 дни след разсаждане.
 • Безразсадни култури, окопни, украсни, овощни и лозя – в начало на най- критичните фази за формиране на добива; както и преди очаквани слани, или веднага след градушки. Доза: 150 – 250 мл/дка.

СМЕСИМОСТ

Сиаптон е смесим с болшинството употребявани течни торове и хелати. Сиаптон е смесим с болшинството известни препарати за растителна защита с изключение на минерални масла, сяра и медни продукти.

ВНИМАНИЕ!

При употреба в смеси с други торове и препарати направете опит върху малка площ преди цялостното прилагане. Да не се третират сливи.