ПАНТЕРА 40 ЕК

ПАНТЕРА 40 ЕК

Производител:UPL
Модел: Хербицид
Наличност В наличност

Растежен регулатор срещу покълване на картофи при съхранение. Нео стоп ДП е специфичен растежен регулатор при картофи за консумация и производство на нишесте.


ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 02 9434 761

Растежен регулатор срещу покълване на картофи при съхранение. Нео стоп ДП е специфичен растежен регулатор при картофи за консумация и производство на нишесте.

 

  В България продуктът е регистриран срещу покълване на клубените на картофи по време на съхранение.

 • Норма на приложение: 1.0-1.5 кг за 1000 кг клубени

Активно вещество

  хлорпрофам 10 г/кг

вид на формулацията

  прах за прашене (ДП)

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ

  При картофи за консумация и производство на нишесте, срещу покълване на клубените по време на съхранение в доза: 1.0 – 1.5 кг/1000 кг клубени

ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Дозата на приложение е в зависимост от условията на съхранение, включително температурата и периода на съхранение. Напрашването на клубените се извършва на слоеве, така че да се осигури равномерно разпределение на продукта.
 • При съхранение на клубените за по-кратък период: до 6 месеца (при температура 5°С), се прилага по-ниска доза. При съхранение за по-дълъг период: над 6 месеца (при температура 8-10°С), се прилага по-висока доза.
 • Клубените, върху които ще се прилага Нео стоп, трябва да са зрели, сухи и почистени от почва.
 • Болнитe и повредени клубени да се отстранят предварително.
 • Продуктът се прилага при сортове картофи с твърда кора. При сортове с тънка кора може да се получи прегаряне на кората.
 • Да не се съхраняват в един и същ склад картофи за консумация, третирани с Нео стоп, и клубени предназначени за посадъчен материал.
 • Посадъчния материал да не се съхранява в склад, в който преди това е прилаган Нео стоп.

карантинен срок

24 часа

категория на употреба

I – ва професионална

ВНИМАНИЕ!

При приложение на продукта да се носи защитно облекло: гащеризон, гумени (нитрилни) ръкавици и респираторна маска. Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.

Широк спектър на действие

Пантера унищожава ефикасно голям брой едногодишни и многогодишни житни плевели и самосевки от житни култури.

Регистрации в България:

 • В рапица срещу едногодишни плевели и самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките – 80 мл/дка
 • Срещу едногодишни житни плевели при слънчоглед, соя, захарно цвекло и домати – 150 мл/дка
 • Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от корнища при слънчоглед, домати, тютюн – 175 мл/дка
 • Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при соя и захарно цвекло -250 мл/дка

Пантера е регистрирана в ЕС при:

соя, слънчоглед, захарно цвекло, памук, фасул, лен, овощни, лозя, гори, разсадници, леща, лупина, пъпеши, лук, рапица, грах, фъстъци, картофи, домати, червено цвекло, тютюн, етеричномаслени, медицински и др.

Формулация

Пантера 40 ЕК е емулсионен концентрат, съдържащ 40 г/л квизалофоп-П-тефурил. Не изисква добавка и прилепител.

Момент на приложение

Най-добри резултати се получават при третиране на житните във фаза на активен растеж, когато не са в стрес от ниски температури или недостатъчна влага. Едно от педимстватана препарата е,че той е ефективен от най-ранни фази на житните плевели(3-ти лист) до края на активния им растеж(напр. 90 см височина на балура).

Оптимално количество работен разтвор: 20-40 л/дка. Първите признаци на действието на препарата се проявяват 5-10 дни след третирането. Те се изразяват в хлороза, завяхване и характерна антоцианова окраска, отначало върху коренища и ризоми, а след това и по цялото растение. Пълното загиване настъпва на 14-21 ден след приложението.

Бързото абсорбиране на продукта го прави практически независим от валежи. Това означава, че след изсъхване на препарата върху листата, евентуален дъжд няма да се отрази на действието му.

Гъвкавост на приложението

Срещу някои плевели като балур(Sorghum halepense), Пантера показва отлична ефикасност дори при височина на балура до 1.00 метър.

Пълен контрол на самосевки от житни в рапица

Самосевките от житни са икономически най-значимите заплевелители в есенната рапица. За да запазите посевите чисти, третирайте с Пантера в ранни фази ВВСН 11-14 (от 1-ви до 4-ти лист) на самосевките.

Плевел Фаза(ВВСН) Доза (мл/дка)
Самосевки от житни 11-31 50-100
Лисича опашка 12-31 575-125
Ветрушка 12-31 125-175
Див овес(видове) 12-31 75-125
Овсига 12-31 125-175
Троскот 14-29 250-350
Кръвно просо 12-31 100-150
Кокоше просо 12-31 75-125
Диво просо 12-31 125-175
Едногодишен райграс 12-29 125-175
Многогодишен райграс 14-31 125-175
Пирей 14-31 175-250
Кощрява(видове) 12-31 125-175
Балур от семе и коренище 14-31 125-175
Ливадна метлица 12-31 100-150

Карантинни срокове и смесимост

Пантера в почвата се разгражда бързо на нехербицидни метаболити и 60 дни след внасяне не оказва влияние на следващите култури в сеитбообръщението. Пантера е смесим с повечето от употребяваните в практиката пестициди и листни торове, но поради голямото им разнообразие се препоръчва да се направи тест за съвместимост на продуктите преди те да се прилагат на големи площи.

Внимание!

Пантера е препарат за растителна защита – хербицид. Преди употреба прочети и спазвай указанията на етикета.