КОСМИК

КОСМИК

Производител:UPL
Модел: хербицид
Наличност В наличност

Тотален листен системен хербицид

Космик се прилага срещу едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели в лозя и овощни насаждения.

Може да се използва за предреколтно третиране на пшеница, ечемик и слънчоглед за ускоряване на узряването.

Унищожава нежелана растителност по железопътни линии, паркинги, край пътища и др.

ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 02 9434 761

Тотален листен системен хербицид

  • Активно вещество: 360 г/л глифозат
  • Широк спектър на действие
  • Разнообразно приложение
  • Безвреден за хората и околната среда

Космик се прилага срещу едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели в лозя и овощни насаждения.

Може да се използва за предреколтно третиране на пшеница, ечемик и слънчоглед за ускоряване на узряването.

Унищожава нежелана растителност по железопътни линии, паркинги, край пътища и др.

Механизъм на действие

КОСМИК се абсорбира от растенията чрез листата и стъблата и се придвижва към корените, където се натрупва. Действа на различни ензимни системи като нарушава синтеза на аминокиселини и други ендогенни вещества. 24 часа след третиране развитието на растението се блокира. Видимите признаци на поражение – антоцианово оцветяване, последвано от пожълтяване и покафеняване на листата – се проявяват след 4 до 7 дни при едногодишните растения и след 10 до 14 дни при многогодишните. Пълно загиване настъпва след три седмици.
Максимален ефект с Космик се постига при третиране на нежеланата растителност във фаза на активен растеж – бутонизация и цъфтеж на широколистните плевели, изкласяване на житните и буен растеж на храстите.
Космик унищожава едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели – балур, повитица, паламида, троскот, пирей, вълча ябълка, бъз, коприва, нежелани храсти, дънери и др.

Приложение

При пръскане с Космик е необходимо да се отчита механизма му на действие, за да се избегнат поражения върху културите. При третиране на лозя и овощни насаждения, една седмица по-рано се изрязват лакомците, за да се калусират раните. Превързват се леторастите. Поставят се предпазни щитове. Работният разтвор се внася чрез насочено пръскане при слабо налягане и минимален разход (10-20 л/дка). Върху свободни площи се препоръчва нежеланата растителност да се третира през месеците юли-август.

Предреколтно третиране
То се прилага за ускоряване узряването на семето и унищожаване на плевелите, които затрудняват механизираното прибиране. При пшеница и слънчоглед предреколтно третиране се прилага при влажност на зърното под 30%, около 10 дни преди жътва.
Мазане
Друг метод на приложение е т.н. мазане. Ползва се концентриран разтвор от 1 част Космик и 2 части вода. Със специални хербицидни мотики се мажат плевели, храсти, дънери и други пресни рани.

Приложение Доза Момент на приложение и начин на употреба
Лозя и овощни 600 мл/дка От средата на май до края на юли. За постигане на максимален ефект плевелите трябва да са свежи, без роса и във фаза активен растеж, бутонизация, цъфтеж или изкласяване.
Височина на балура 10-20 см.
Работен разтвор 10-20 л/дка.
Да се пазят зелените части на лозите и овошките.
Стърнища 300-600 мл/дка След прибиране на житните култури. Височина на балура 20-30 см, повитица и други плевели във фаза цъфтеж, за останалите плевели височина 10-20 см. Работен разтвор 10-20 л/дка.
Третиране преди сеитба и поникване 100 мл/дка Използва се при минимална предсеитбена обработка или директна сеитба на окопни и зеленчукови култури, рано напролет 3-5 дни преди сеитба или след нея, но преди поникване на културата, при наличие на поникнали плевели. Работен разтвор 10-20 л/дка.
Третиране преди реколтиране на ечемик, пшеница, слънчоглед 400-600 мл/дка Внася се 10 дни преди жътва при влажност на зърното под 30%.
Фаза на плевелите – изкласяване. Работен разтвор 10-20 л/дка.
Унищожаване на нежелана растителност по ж.п. линии и край пътища 200-300 мл/дка
600-1000 мл/дка
1. Пролетно: април-май, срещу ранните плевели
2. Лятно: юни-август, срещу всички плевели и храсти, вкл. многогодишни коренища и кореноиздъркови

 

ПРЕПОРЪКИ:

Доза за гръбна пръскачка: 1-2% разтвор
Да не се пръска, ако се очаква дъжд след 4-6 часа
Да не се пръска във ветровито време
Да се пазят от напръскване културните растения
Да се избягва пръскане при силно засушаване.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:

ІІІ-та

Карантинен срок:

30 дни
 

СМЕСИМОСТ:

Смесването на Космик с други хербициди може да понижи ефективността му. Не се препоръчва смесване с течни торове.