Справочник за Дезинфекция

Справочник за Дезинфекция

70.00 лв.
без ДДС: 70.00 лв.
Производител:Виденов & син
Модел: Книга
Наличност В наличност

Справочникът, чийто обем надхвърля 500 страници, е фокусиран

единствено и само върху дезинфекцията, като информацията е структу-

рирана в три основни раздела: теоретична част, нормативни документи и

списък на разрешените дезинфектанти.