Аgrar.bg е Платформа за електронна търговия. Настоящият документ представлява едновременно :  (1) общите условия или условията на ползване на аgrar.bg , които уреждат правилата за използването на сайта, включително сключването на договор за покупко-продажба с Търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между Продавача и Купувачът за покупко-продажба през Agrar.bg


 


 


Продавач, посредством Платформата , може да стане всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с аgrar.bg


 


Agrar.bg  е собственост на ВИДЕНОВ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Перник ул. Отец Паисий бл. 10, ап. 62


Можете да се свържете с аgrar.bg  на посочения по-горе адрес и на телефон 0887257707


Ø  Купувачът е лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия аgrar.bg  с  друг търговец


Ø  Продавач е всеки друг търговец, предлагащ сткоки или услуги посредством платформата за електронна търговия аgrar.bg 


Ø  Платформата  е домейна,заедно с неговите поддомейни и  мобилното приложение аgrar.bg 


Ø  Клиент е  всяко физическо или юридическо лице или друга….организация???, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.


Ø   Договорът представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги чрез Платформата.


 


Купувачът трябва да има предвид възможните технически грешки или пропуски в информацията, предоставена в  Платформата . Изображенията на продуктите имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.


В описанията на предлаганите стоки  или услуги  могат да се съдържат грешки или те да бъдат непълни, за които аgrar.bg  предварително се извинява на своите Клиенти. Въпреки това ние, от аgrar.bg,се стремим да предоставим цялата и най-важна информацията.


Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Аgrar.bg  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


 


 Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него.


Потребителите могат да публикуват мнения относно Стоки и/или Услуги, за да обменят опит.


Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.


Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на аgrar.bg  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката


При желание от страна на Клиентът за издаване на фактура, той е  длъжен да предостави цялата необходима информация за в съответствие с действащото българско законодателство.С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.