Аgrar.bg  е Платформа за електронна търговия, със стоки свързани със земеделското производство.