ШЕРПА 100 ЕК

ШЕРПА 100 ЕК

Модел: Инсектицид
Наличност В наличност

Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури

ТЕЛЕФОН ЗА ПОРЪЧКИ: 088 477 2005

Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по овощни, полски, зеленчукови и технически  култури

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 100 г/л циперметрин

КАРАНТИНЕН СРОК: 7 дни - рапица, лозя, картофи;

              14  дни- ябълки;

              21 дни- житни.

ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат

ПРЕДИМСТВА:

Бързодействащ, мощен инсектицид – до един час след прилагането му по-голямата част от неприятелите са загинали

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Шерпа 100 ЕК е контактен инсектицид, устойчив на UV лъчи и високи температури,  с продължително действие.

Пиретроидът циперметрин засяга нервната система на вредителите, като предизвиква “нок даун” ефект, съпроводен с бърза парализа и смърт.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

За постигане на максимален ефект от третирането с продукта е необходимо да се осигури оптимално покриване на листната повърхност с работния разтвор.

Може да се смесва с повечето от използваните в практиката продукти за растителна защита.

Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култура

Неприятел

Доза

Пшеница, Ръж, Третикале

Листни въшки по листата и класа

25 мл/ дка

Рапица

Рапичен цветояд (Meligethes aeneus)

15 мл/ дка

Лоза

Лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana Schiff)

50 мл/ дка

Лоза

Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)

40 мл/ дка

Картофи

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

20 мл/ дка

Ябълки

Миниращ молец (Cemistoma scitella)

Ябълков плодов Червей (Cydia pomonella)

30 мл/ дка