КОРИДА 75 ВДГ

КОРИДА 75 ВДГ

Модел: Хербицид
Наличност В наличност

Описание

Селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА КО...

Селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА КОРИДА 75 ВДГ: Хербицидът прониква предимно през листата на плевелните растения, като част от активното вещество се поема и от корените. Бързо прониква до меристемните тъкани, където прекратява деленето на клетките чрез инхибиране синтеза на ацетолактатния ензим, което причинява спиране на растежа и загиване на плевелите. Видимият ефект се проявява след 5 – 10 дни. Загиването на чувствителните плевели може да продължи до 3 седмици. При по-устойчивите видове се наблюдава спиране на растежа и потиснато развитие.


КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ:
КОРИДА 75 ВДГ е ефикасен срещу едногодишните и многогодишните двусемеделни плевели, вкл. и тези, устойчиви на хормоноподобни хербициди. 

Широколистни плевели Широколистни плевели
 • Щир разстлан (Amaranthus retroflexus)
 • Черно куче грозде (Solanum nigrum)
 • Колендро (Bifora radians)
 • Овчарска торбичка(Capsella bursapastoris)
 • Паламида (Cirsium arvense)
 • Лайка (Matricaria chamomilla)
 • Врабчови чревца/звездица/ (Stellaria media)
 • Полски синап (Sinapis arvensis)
 • Лютиче (Ranunculus arvensis)
 • Лобода (Chenopodium spp.)
 • Растлана лобода (Atriplex spp.)
 • Дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • Див мак (Papaver rhoeas)
 • Полско подрумче (Anthemis arvensis)
 • Киселец (Rumex crispus)
 • Здравец (Geranium spp.)
 • Летен горицвет (Adonis aestivalis)
 • Коприва (Urtica urens)
 • Синя метличина (Centaurea cyanus)
 • Петниста бударица (Galeopsis tertahit)
 • Обикновен спореж (Senecio vulgaris)
 • Попова лъжичка (Thiaspi arvensis)
 • Врабчово семе (Lithospermum arvense)
 • Слънчоглед самосевка (Helianthus annuus)
 • Трицветна теменуга (Viola tricolor)
 • Лепка (Galium aparine)
 • Магарешки бодил (Carduus acanthoides)
 • Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА:

• Най-добри резултати се получават, когато плевелите са в ранни фази от развитието си и в активен растеж. Изключение прави паламидата, която се унищожава максимално, ако се третира при височина около 10 см. Активното вещество може да се използва срещу горе изредените плевели при сортове слънчоглед устойчиви на трибенурон метил.
• При пръскане с по-малко количество работен разтвор (авиотретиране) трябва да се осигури равномерно покритие на листната маса на плевелите чрез използване на дюзи с по-тесен разпръсквач и високо налягане.
• При силно заплевяване с паламида, синя метличина, слез, полска теменужка и др. се препоръчва доза до 2 – 2,5 г/дка или смесване с Дикопур Ф /2,4 Д аминна сол/. Прибавянето на прилепител Текнофит pH+ към работния разтвор значително увеличава ефикасността на хербицида.

ПРЕДИМСТВА:
• Без ограничения за следващата в сеитбооборота култура.
• ВДГ формулация, която осигурява лесна употреба и ниска доза.
• Икономически ефективен /разход – приход/.
• Продуктът е смесим с хербициди /Имаспро 7,5 ЕВ, Дикопур Ф/2.4 Д аминна сол/, инсектициди, фунгициди и листни торове.
• Действието на КОРИДА 75 ВДГ не се влияе от температурните условия по време на третиране както хормоноподобните хербициди. Чувствителните плевели се унищожават и при температура на въздуха 5-6 °С, дори ако почвата е замръзнала. Същевременно с това житните култури не проявяват признаци на фитотоксичност, ако се пръска в горещо време (над 25 °С).