Всичко за хидропониката

Всичко за хидропониката

79.00 лв.
без ДДС: 79.00 лв.
Производител:Виденов & син
Модел: Книга
Наличност Доставка до 2-3 дни

Настоящата книга има за цел да запознае студенти, специалисти и троизводители с най-новите тенденции в областта на хидропонните технологии в оранжерийното производство.

Настоящата книга има за цел да запознае студенти, специалисти и троизводители с най-новите тенденции в областта на хидропонните технологии в оранжерийното производство.

На базата на съвременните научни изследвания и постиженията на професионални производители, тя предоставя изчистена и сбита информация по всички аспекти на хидропонното отглеждане на основните зе- тенчукови и цветни култури по метода „хидропоника с капкова система", наричана за кратност в текста субстратна технология"

Съдържанието на книгата е представено тематично в шест раздела които включват общо 21 части.

За улеснение на читателите и за да се избегнат повторенията, са дадени препратки към текстове, касаещи дадената тема.

Цветните снимки, таблиците и диаграмите илюстрират детайлите от технологиите и улесняват възприемането им, а направените янструкции и препоръки, свързани с биологичните изисквания на културите към микроклиматичните условия и грижите през вегетацията, я правят ценно ръководство за начинаещи производители.

Използвани са равнителни данни за продуктивността на разглежданите култури от ранжерийни производствени обекти в Холандия, която е еталон в оранжерийното производство и хидропонните технологии.

 

Успехът на хидропонната технология е в пряка зависимост от познанията за условията на отглеждане на дадената култура и влиянието им върху храненето на растенията, което може да доведе до симптоми на недостиг или излишък от даден хранителен елемент.

В помощ на производителите за ранно откриване на нарастващи проблеми в тази посока е включена "Визуална диагностика”

Извън текстовата част са включени приложения, речник и списък на използваните литературни източници, които дават завършен вид на книгата Въпреки, че фокусът върху безпочвеното отглеждане на растенията, голяма част от информацията книгата e приложима и за почвената култура.


Поръчайте и на телефони:

0887 25 77 07

0887 69 79 83