Справочник за Пшеницата и ечемика

Справочник за Пшеницата и ечемика

54.00 лв.
без ДДС: 54.00 лв.
Производител:Виденов & син
Модел: книга
Наличност Доставка до 2-3 дни

Описание

Тази книга разглежда вредителите и борбата с тях при основните зърнено-житни култури – пшеница и ечемик, които заемат най-голям дял от обработваемите площи у нас, достигащи около 14-15 м...

Тази книга разглежда вредителите и борбата с тях при основните зърнено-житни култури – пшеница и ечемик, които заемат най-голям дял от обработваемите площи у нас, достигащи около 14-15 млн. декара. В нея са описани повече от 70 вредители по тези култури, техните морфологични и биологични особености, подкрепени с богат илюстра- тивен материал, като са разработени ефективни и екологосъобразни съвременни мерки за контрол. Включени са и новите, най-перспективни пестициди, разрешени за употреба в нашата страна. Книгата може да се използва, да бъде необходима и полезна за студентите от агрономическите специалности, за специалистите в областта на растителната защита и пестицидния бизнес, за фермери, както и специалисти, работещи в различни отрасли на селското сто- панство.

В с правочника ще намерите илюстрирани и описани икономически важните болести плевели и неприятели по пшеницата и ечемика, както и най перспективните сортове, които се предлагат на българския пазар.

След всеки раздел има таблици с регистрираните продукти за растителна защита, подходящи за борба. Във всеки раздел има и описани схеми за борба срещу неприятелите, болестите и плевелите.

За всеки неприятел, болест и плевел има дадена информация за периода от вегетация на пшеницата, в който нанасят поражения.

Поръчайте и на телефони:

0887 25 77 07

0887 69 79 83